[./contact.html]
[./index.html]
[./referenties.html]
[./expertisenetwerk.html]
[Web Creator] [LMSOFT]
"..... van gevoelige voortrajecten naar haalbare en gedragen projectresultaten ....."
Politiek-bestuurlijke gedragenheid, inhoudelijk commitment bij burgers en gebruikers, de betrokkenheid van marktpartijen (investeerders en ontwikkelaars) en de financiƫle haalbaarheid zijn onmiskenbaar de voorwaarden voor een succesvolle (gebieds)ontwikkeling. De weg naar succes is echter lastig en vraagt om een zorgvuldig begeleiden van deze fragile processen vanuit een interim- of procesmanagementrol.
 
Platon vult deze begeleidingsrollen voor u in en zet daarbinnen op de juiste momenten instrumenten in als verkenningen, advisering, werk- ateliers, visieontwikkeling en trajecten van ‘tekenen en rekenen’. Indien (door u) wenselijk geacht, worden hierbij specialisten ingeschakeld.